Het gebouw is nu af!

 

 

 

 

 

 

Met het schitterende mozaiek van Dikla Zohar. De hebreeuwse letter Ajin, de eerste letter van Immanuel, maar het symboliseert ook onze visie: het is een levensboom: Eets Chajim. We stellen in het hospice het leven centraal.