Bestuur Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel

Bram Haas, voorzitter. Komt uit het zakenleven en is al jaren bestuurder in diverse Joodse organisaties waaronder o.a. NIG Groningen, JBO, PIG. Hij is een van de medeoprichters van het hospice. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Slachtofferhulp op de afdeling verkeersongevallen. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen en 8 kleinkinderen.

Samu de Leeuw, lid. Heeft een lange actieve bestuurscarrière achter de rug in de sport, media en politiek. In die tijd heeft hij zich o.a. ingezet voor verschillende Joodse organisaties, waaronder ARZA, FNZ en was hij in die jaren verantwoordelijk voor de organisatie van de Jom Hasjoa-herdenking in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Ook maakte hij gedurende een aantal jaren deel uit van het Centraal Joods Overleg. In die periode was hij ook internationaal actief in het bestuur van ARZENU en maakte gedurende lange tijd deel uit van het World Zionist Congres.

Erik Meijer, penningmeester, groeide op in Enschede en wilde al vroeg huisarts worden. Het liep anders: hij verhuisde naar Amsterdam, voltooide een rechtenstudie en werkte daarna 32 jaar bij een grote bank in veel verschillende functies. Sinds 2015 coacht en adviseert hij professionals en leidinggevenden in met name het bedrijfsleven. In joods Nederland is hij niet geheel onbekend. NIHS, NIISA, Cefina, JMW en Crescas zijn een aantal organisaties waaraan Erik als bestuurder verbonden was en is. Erik woont met zijn vrouw Judith in Amstelveen; gezamenlijk hebben zij vier uitwonende kinderen en een kleinkind.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het bestuurswerk