Hoe kan ik aan het Hospice schenken?

Stichting Vrienden van het Joods Hospice Immanuel
Rekeningnummer: NL59ABNA0455444277
RSIN fiscaal nummer 816054988

Een periodieke gift.
Voor een periodieke gift (er is geen minimum!) van tenminste 5 jaar aan een goed doel hoeft u vanaf 1 januari 2014 geen notariële akte meer op te stellen. U bespaart honderden euro’s en een bezoek aan de notaris. Op de website van de belastingdienst kunt u een modelakte downloaden en zo zelf een onderhandse akte opstellen en aan ons opsturen. Voorwaarde is wel dat beide partijen, dus zowel het Joods Hospice Immanuel als uzelf de overeenkomst moeten ondertekenen. Om voor de giftenaftrek in aanmerking te komen moet uzelf het formulier downloaden, het invullen en opsturen naar ons. Wij vullen de ontbrekende gegevens op het formulier aan en sturen het u terug. Zowel u als wij horen een kopie van de overeenkomst te bewaren voor het geval de Belastingdienst hierom vraagt. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet u de periodieke gift jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard kunnen wij ook voor u het formulier downloaden en het u toesturen.

Een gift zelf overmaken
U kunt zelf een gift overmaken aan het Joods Hospice.

Gift via een automatische incasso.
Door het Joods Hospice te machtigen voor uw gift ondersteunt u structureel ons werk. U kunt er voor kiezen om het hospice te machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een machtigingsformulier kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst.  Uiteraard kunt u de machtiging op elk moment stopzetten.

Via uw testament.
U kunt geld nalaten aan het Joods Hospice via uw testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan het hospice, omdat wij als goed doel (ANBI) geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen.

Optimaal belastingvoordeel.
Met een jaarlijkse schenking, met een overeenkomst voor minimaal 5 jaar,  wordt uw gift direct geheel fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terug krijgen.

Voor bedrijven: geven met fiscaal voordeel.
Een gift aan een goed doel is voor bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Heeft u iets te vieren en weet u geen cadeau omdat u alles al heeft?
Geef het hospice uw cadeau! Organiseert u binnenkort een feest zoals een jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u het Joods Hospice een warm hart toe? U kunt een bijdrage vragen voor het hospice. Wij hebben een mooi certificaat dat wij u kunnen sturen.

Wilt u iets concreets schenken?
Het hospice is voor een heel groot deel afhankelijk van donaties, maar er zijn ook bedrijven of particulieren die ons steunen middels het leveren van warme maaltijden of bloemen, levensmiddelen zoals koffie, thee of fruit. In overleg met ons hoort u meer over de mogelijkheden.