Word vriend van het Joods Hospice

Word vriend van het Joods Hospice!

Het Joods Hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Van de bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming voor de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken.

De Stichting Vrienden van het Joods Hospice Immanuel houdt zich bezig met het werven van gelden uitsluitend ten behoeve van het Joods Hospice.

Wilt u het hospice steunen dan kunt u Vriend worden door middel van een jaarlijkse/maandelijkse bijdrage, maar u kunt ook een eenmalige gift doen.

Meer informatie over donaties t.g.v. bijzondere gelegenheden (zoals een huwelijk, verjaardag, jubileum) of andere mogelijkheden voor een gift aan het hospice -opname in uw testament of via een overeenkomst Periodieke gift in geld (dit formulier kunt u downloaden bij de belastingdienst, en hiermee kunt u uw gift aan ons 100% aftrekken ) – kunt u inwinnen bij de Stichting Vrienden van het Joods Hospice.

Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar omdat het Joods Hospice Immanuel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
Tel. 020 – 4420676
Email: vrienden@joodshospiceimmanuel.nl
IBAN NL59ABNA0455444277 Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel Fiscaal Nummer: 816054988

Graag bij de overschrijving uw postcode en huisadres vermelden. De banken geven namelijk geen adresgegevens meer. Wij willen u graag op de hoogte houden en hebben hiervoor uw adres nodig.