Word vriend van Joods Hospice Immanuel

Het Joods Hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Van de bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken.

De Stichting Vrienden van Joods Hospice Immanuel houdt zich bezig met het werven van gelden uitsluitend ten behoeve van het Joods Hospice.

Wilt u het hospice steunen dan kunt u Vriend worden door middel van een jaarlijkse/maandelijkse bijdrage, maar u kunt ook een eenmalige gift doen. Daarnaast kunt u ook – fiscaal voordelig voor u – een periodieke overschrijving doen 5 jaar lang. U dient hiervoor wel eerst een formulier in te vullen dat door zowel u als onze stichting ondertekend moet worden.

Meer informatie over donaties t.g.v. bijzondere gelegenheden (zoals een huwelijk, verjaardag, jubileum) of andere mogelijkheden voor een gift aan het hospice – denk ook aan opname in uw testament – kunt u inwinnen bij de Stichting Vrienden van het Joods Hospice.

Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar omdat Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
Tel. 020 – 4420676
Email: vrienden@joodshospiceimmanuel.nl
IBAN NL59ABNA0455444277 Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel

RSIN (fiscaal nummer): 816054988

Graag bij de overschrijving uw postcode en huisadres vermelden. De banken geven namelijk geen adresgegevens meer. Wij willen u graag op de hoogte houden en hebben hiervoor uw adres nodig.