Ondersteuning van de mantelzorg

Vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers. In principe zorgt de familie zo veel mogelijk zelf voor de bewoner.

Maar als deze zorg ontbreekt of de familie niet (meer) in staat is deze zorg op zich te nemen neemt de vrijwilliger dit op zich.

De zorg in het Joods Hospice wordt gegeven door de eigen huisarts en/of de hospice-arts, het vaste team verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie De Zorgspecialist, de mantelzorgers (familie, vrienden) en de vrijwilligers.

De verpleegkundigen, die zorg op maat bieden aan elke bewoner geven alle medische zorg, in nauw overleg met de huisarts of hospice-arts.

’s Nachts gaat de zorg ook door en is er een verpleegkundige werkzaam.

Vrijwilligers zijn er ’s nachts niet.