Opleiding en training

Voordat u in het hospice aan het werk gaat volgt u een basiscursus van één dagdeel in de week, gedurende tien weken. Hierin wordt aandacht besteed aan de zorg voor en omgang met terminale patiënten. Een til-cursus is hierbij ingesloten.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de joodse aspecten van het hospice.

Daarna zult u regelmatige themabijeenkomsten aangeboden krijgen.

Er zullen ook symposia zijn over de palliatieve zorg, maar ook specifieke praktische trainingen.

De basiscursus wordt gegeven door de coördinatoren van het hospice