Wat verwacht het Joods Hospice van de vrijwilliger?

Deelname aan de landeljk erkende basiscursus Minimaal 2 themabijeenkomsten per jaar volgen.

De bijeenkomst over brandpreventie en beveiliging jaarlijks eenmaal bijwonen.

Beschikbaar zijn voor twee dagdelen à 4 uur per week en een aantal weekenddiensten/feestdagen per jaar.