Wie kan vrijwilliger worden?

Om vrijwilliger te worden in een hospice hoeft men geen specifieke vooropleiding te hebben.

Men moet in staat zijn om “zichzelf weg te kunnen zetten” tijdens de uren dat men hier werkt. Het hart op de goede plaats hebben. “Er zijn” zoals de Vereniging voor Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) dit noemt.

De motivatie is om met mensen in hun allerlaatste levensfase te willen meelopen.

Dit kan zijn door fysieke hulp en zorg rond het bed (ter ondersteuning van de professionele zorg) of door een goed gesprek.

Voor alle vrijwilligers geldt ongeacht hun achtergrond, dat zij -voordat zij in de hospice aan de slag gaan – een basiscursus dienen te volgen.