Bewoners

Als u ongeneselijk ziek bent en niet meer thuis kan of mag blijven, om wat voor reden dan ook, dan kan een hospice uitkomst bieden. Het Joods Hospice Immanuel biedt palliatief terminale zorg aan mensen die zich in hun allerlaatste levensfase bevinden.