Financiën

Stichting Joods Hospice Immanuel is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht om de volgende gegevens online te publiceren.

De hoofdlijnen van het beleidsplan alsook het actuele verslag van uitgeoefende activiteiten zijn integraal onderdeel van de jaarrekening van het desbetreffende jaar.

Het RSIN nummer van Stichting Joods Hospice Immanuel is 8160.53.996.


Jaarstukken