De oprichting

In 2002 nam Sasja Martel het initiatief om te kijken of er behoefte was aan een Joods hospice binnen de Joodse gemeenschap. Al gauw ontmoette zij op haar zoektocht huisarts en palliatief geneeskundige Ruben van Coevorden. Ook hij liep rond met hetzelfde idee. Sasja was al jaren bezig met het schrijven van haar boek Sterk als de Dood, sterven en rouw in joods perspectief (2004, ISBN 9789462281509; te bestellen bij sasjael@gmail.com) en Ruben was al jaren bezig zich te specialiseren in de palliatieve terminale zorg.

Beiden bleken dezelfde visie te hebben: een hospice waar terminaal zieke mensen – Joods en niet-Joods- zich veilig voelen en optimale zorg ontvangen in hun laatste levensfase. Ze zijn geïnspireerd door de Joodse visie dat de dood bij het leven hoort, maar dat  het leven altijd voorgaat en zoveel mogelijk gevierd mag worden. Geen sterfhuis, maar een huis waar levensondersteuning geboden wordt. Daarnaast was er een grote plek in hun hart voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog had overleefd en die vaak weinig of geen familie hebben. Het was en is hun diepste wens om deze mensen in hun meest kwetsbare levensfase in een veilige en vertrouwde omgeving te laten sterven.

Marco de Groot (overleden in 2018) sloot zich bij hen aan als penningmeester en het oprichtingsbestuur was een feit: 17 februari 2003 werd de Stichting Joods Hospice Immanuel opgericht. Het werd het eerste en enige Joodse hospice in Europa.

De Israëlische architect Boaz Brown ontwierp het hospice volledig in lijn met de visie.

De bouw van Joods Hospice Immanuel werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Open Ankh, die later Zorg Coöperatie Nederland heette.

Het pand werd geheel in lijn met de visie van het oprichtingsbestuur gebouwd. Het pand werd daarna gehuurd van de Stichting Open Ankh.

Juni 2013 kwam het pand in handen van de Stichting Vrienden van het Joods Hospice Immanuel.

Joods Hospice Immanuel werd op 15 mei 2007 geopend door voormalig staatssecretaris Jet Bussemaker.

De naam Immanuel (God met ons) bedacht Marco de Groot: Als Hij met ons is in dit belangrijke werk – hulp aan de mens in zijn meest kwetsbare levensfase – dan helpen wij Hem een handje…alle handen ineen geslagen of het nu vrijwilligerswerk is, of een financiële ondersteuning: alles helpt!