Verwijzers

Is er behoefte aan palliatieve terminale zorg, omdat verzorging thuis of in het ziekenhuis niet meer mogelijk of wenselijk is? Neem dan contact met ons op. Mensen van alle levensovertuigingen – met respect voor de Joodse identiteit van het hospice – zijn welkom.

Indicatiestelling en opnamecriteria

In het Joods Hospice Immanuel beoordelen wij elke aanvraag zorgvuldig om te kijken of wij de juist zorg kunnen bieden. Voordat deze beoordeling kan plaatsvinden, hebben wij de medische gegevens van de persoon waarvoor u de aanvraag doet nodig. Onder medische gegevens verstaan wij bijvoorbeeld de medische diagnose, een korte behandelgeschiedenis en de levensverwachting.

Op grond van alle verstrekte informatie wordt een beslissing genomen door onze hospice artsen. Is het besluit positief, dan kunnen wij zo snel mogelijk — vaak binnen 24 uur — een opname realiseren. Het hospice heeft plaats voor 8 bewoners.

Voorafgaand aan de opname hebben wij een persoonlijk gesprek met de toekomstige bewoner en/of een familielid of bekende om kennis te maken en om de zorg te inventariseren. Dit gesprek kan telefonisch, in het ziekenhuis, thuis, of in het hospice plaatsvinden.

Respijtzorg

Een tijdelijke opname in het hospice is ook mogelijk. Dit wordt respijtzorg genoemd.

Respijtzorg gebeurt vaak om de pijnbestrijding op orde te brengen of om de mantelzorger(s) tijdelijk te ontlasten. Ook voor respijtzorg dient men echter een geïndiceerde levensverwachting te hebben van circa 3 maanden.

Euthanasie

Conform de Joodse traditie, is er in het hospice geen plaats voor euthanasie.

Verwijzers

Huisartsen, transferverpleegkundigen, specialisten, wijkverpleegkundigen en zelfs familieleden of andere betrokkenen kunnen allemaal het hospice benaderen met een aanvraag.

Van verwijzers verwachten wij een uitgebreide overdracht en een actueel overzicht van gebruikte medicatie. Zo kunnen wij passende, hoogwaardige palliatieve zorg blijven bieden aan de toekomstige bewoner.

Behandelend arts

Na opname in het Joods Hospice Immanuel wordt de medische zorg gedaan door ons team van hospice artsen. Allen zijn gespecialiseerd in palliatieve terminale zorg en met name ook in de pijnbestrijding.

Er is dagelijks een arts in het hospice aanwezig en de artsen zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Zij voeren nauw overleg met de verpleegkundigen van de zorgorganisatie De Zorgspecialist, die ook 24 uur per dag aanwezig zijn in het hospice en zorg op maat verlenen aan alle bewoners.

Het team hospice artsen van het Joods Hospice Immanuel. V.l.n.r:  Elsbeth de Vries, Dana Terzic, Ruben van Coevorden (medisch adviseur), Cylla Friedberg en Brechtje Lemaire.

De meeste huisartsen dragen om die reden de dagelijkse zorg liever over aan de hospice artsen. Indien de toekomstige bewoner er echter behoefte aan hecht dat de dagelijkse zorg door de eigen huisarts wordt verricht, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden.

Mocht dit een wens zijn, neem dan voorafgaand aan de opname contact met ons op, zodat wij de zorg kunnen afstemmen. De hospice artsen blijven uiteraard te allen tijde beschikbaar voor collegiaal overleg en advies.

Aanmelden

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u een aanvraag starten door telefonisch contact met ons op te nemen: 020 – 44 20 676.

Links voor verwijzers

  • Integraal Kankercentrum Amsterdam: www.iknl.nl
  • Centrum Indicatiestelling Zorg: www.ciz.nl
  • Richtlijnen en protocollen rond de palliatieve zorg: www.pallialine.nl
  • Consultatiedienst palliatieve zorg: 088-6051444