Verwijzers

Indicatiestelling en opnamecriteria
Hoewel het hospice opgezet is om terminaal zieke patiƫnten met een Joodse identiteit of affiniteit op te kunnen vangen en te begeleiden, staat het hospice nadrukkelijk open voor iedereen. Uiteraard wel met respect voor de Joodse identiteit van het huis. Aangezien het hospice gefundeerd is op basis van de joodse traditie is er geen plaats voor euthanasie. Tijdens de intake voorafgaande aan een eventuele opname zal daar uitdrukkelijk met u, uw familie en/of naasten over gesproken worden

De criteria voor opname in het Joods Hospice zijn:
Mensen uit elke leeftijdsgroep met een Joodse identiteit of affiniteit;
Mensen uit elke leeftijdsgroep (niet-joods) die de identiteit van het hospice respecteren;
Er is sprake van een levensverwachting korter dan 3 maanden;
Er is behoefte aan palliatieve terminale zorg;
Verzorging is thuis niet meer mogelijk of wenselijk.

Verwijzers zijn:

  • Huisartsen;
  • Transferverpleegkundigen;
  • Specialisten;
  • Wijkverpleegkundigen.