Lustrum

Ter gelegenheid van het 5 jarig jubileum van het Joods Hospice Immanuel is in 2012 het lustrumboek uitgegeven “Het zindert hier van Leven”. Dit boek geeft een indrukwekkend beeld van het dagelijks leven in het hospice.

U kunt het prachtige boek bestellen door € 18 over te maken naar ons rekeningnummer onder vermelding van uw adresgegevens.

Inmiddels is tgv 10 jarig bestaan de 2e druk van dit boekje verschenen, met een nawoord en update erin!