Sterk als de dood, Sasja Martel

Het boek is te bestellen bij sasjael@gmail.com

De prijs is 44 euro inclusief verzendkosten

Samenvatting

In onze moderne samenleving die ingericht lijkt om ziekte, ouderdom en dood uit te bannen, bestaat de laatste jaren een nieuwe belangstelling voor rituelen rond het sterven, begraven en rouw. De rijke joodse traditie biedt een schat aan riten en regels die de rouwenden helpt vorm te geven aan hun ervaring met de dood. Bijzonder aan de joodse visie op sterven en rouw is de grote rol die aan de gemeenschap wordt toebedeeld en de levensbevestigende houding. Sterk als de Dood geeft een uitgebreid overzicht van de joodse traditie met betrekking tot sterven en rouw.

Naast een omschrijving van de rituelen en gebruiken worden een aantal thema’s – zoals mensbeeld, herleving der doden, solidariteit, menselijke waardigheid, troost – uitgewerkt die aan de basis liggen van deze joodse visie. Het laat zien dat de traditie nog steeds actuele inzichten en antwoorden heeft te bieden voor iedereen die worstelt met vragen rond euthanasie, stervensbegeleiding, verlies en rouwverwerking.

Drs. Sasja Martel (1954) studeerde judaica in Amsterdam en Jeruzalem. Zij studeerde af op de betekenis van de gemeenschap in het rouwproces van de enkeling (1983). Zij schreef diverse artikelen over sterven en rouw in de joodse traditie. Sinds 1976 doceert zij Jodendom en is de initiatiefneemster van het Joods Hospice Immanuel te Amsterdam.