Een warme omgeving

Hospice Immanuel biedt palliatief terminale zorg aan mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Het modern gebouwde huis heeft plaats voor 8 bewoners van alle gezindten (dus ook niet joods). Een warme omgeving waar de bewoner met familie en vrienden kan zijn en waar hoogwaardige zorg wordt gegarandeerd door het team van hospiceartsen (Ruben van Coevorden, Cylla Friedberg, Dana Terzic, Elsbeth de Vries en Brechtje Lemaire), het verpleegkundig team van De ZorgSpecialist en onze deskundig opgeleide vrijwilligers. Om de kwaliteit van zorg te garanderen is er regelmatig scholing voor iedereen die in het hospice werkt. Lezingen en cursussen werden er ook in het coronajaar 2020 gehouden, waaronder een cursus Zelfzorg voor een aantal medewerkers. Deze cursus werd mede mogelijk gemaakt door de Maror-gelden.

Er is voor u als bewoner alle ruimte en tijd om samen met uw geliefden te zijn. Wij bieden zorg die afgestemd is op uw eigen vertrouwde levensstijl, wensen en mogelijkheden. In een warme, huiselijke sfeer krijgt u alle aandacht en zorg, gericht op een zo waardig mogelijke laatste levensfase, waarin het leven centraal staat. Omdat we een goed doel zijn vragen wij een tegemoetkoming in onze kosten (schoonhouden van de kamer, maaltijden, eten en drinken) van €60 per dag. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden dit bedrag geheel of grotendeels. Mocht dit toch een probleem zijn voor u dan is er altijd een mogelijkheid om tot een andere oplossing te komen, zodat u toch zo snel mogelijk de zorg bij ons kunt krijgen en u opgenomen wordt.

Het hospice werkt samen met andere Joodse en niet-joodse zorginstellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg, verzorgingshuis e.a.) en is lid van de regionale netwerken voor palliatieve zorg van Amsterdam-Diemen, Amstelland en Meerlanden.

Wilt u ook onze Nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar Vrienden@joodshospiceimmanuel.nl. Download hier onze laatste nieuwsbrief.

Ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan is een uniek kookboekje uitgegeven Koken met Nesjomme (€15). Met heerlijke (kosjere) recepten, de meest populaire in het hospice.
Ons hospice is een ANBI (goed doel) en daarom organiseren wij jaarlijks een paar activiteiten met het doel mensen kennis te laten maken met ons hospice en geld bijeen te brengen voor ons goede doel! Via Facebook kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten.