Indicatiestelling en opnamecriteria

Mensen van alle levensovertuigingen – met respect voor de Joodse identiteit van het hospice – zijn welkom.

Er is behoefte aan palliatieve terminale zorg.
Verzorging thuis is niet (meer) mogelijk of wenselijk. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk: respijtzorg. Dit gebeurt vaak om de pijnbestrijding op orde te brengen of om de mantelzorgers even te ontlasten. Ook bij respijtzorg dient men echter een levensverwachting te hebben van ca. 3 maanden, geindiceerd.

Verwijzers

  • Huisartsen;
  • Transferverpleegkundigen;
  • Specialisten;
  • Wijkverpleegkundigen.

Familie of andere betrokkenen kunnen zelf ook het hospice benaderen!