Indicatie en opname

Er is op dit moment plaats voor nieuwe bewoners! 

Indicatiestelling en opnamecriteria

Mensen van alle levensovertuigingen – met respect voor de Joodse identiteit van het hospice – zijn welkom.

Er is behoefte aan palliatieve terminale zorg; een indicatie PTZ is derhalve vereist.

Verzorging thuis is niet (meer) mogelijk of wenselijk. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk: respijtzorg. Dit gebeurt vaak om de pijnbestrijding op orde te brengen of om de mantelzorgers even te ontlasten. Ook bij respijtzorg is een indicatie PTZ vereist.

 

Verwijzers zijn:

Huisartsen;
Transferverpleegkundigen;
Specialisten;
Wijkverpleegkundigen.

Familie of andere betrokkenen kunnen zelf ook het hospice benaderen.