Indicatie en opname

Er is op dit moment plaats voor nieuwe bewoners! (juli 2020)

Indicatiestelling en opnamecriteria

Voor opname in het Joods hospice is een indicatie (palliatieve thuiszorg indicatie ofwel PTZ indicatie) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De opnamecriteria zijn gebaseerd op de beschrijving van het zorgproduct terminale zorg en respijtopname in de terminale fase, zoals gehanteerd door het CIZ.

De criteria voor opname in het Joods Hospice zijn:

Mensen van alle levensovertuigingen – met respect voor de Joodse identiteit van het hospice – zijn welkom.

Er is behoefte aan palliatieve terminale zorg; een indicatie PTZ is derhalve vereist.

Verzorging thuis is niet (meer) mogelijk of wenselijk. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk: respijtzorg. Dit gebeurt vaak om de pijnbestrijding op orde te brengen of om de mantelzorgers even te ontlasten. Ook bij respijtzorg is een indicatie PTZ vereist.

 

Verwijzers zijn:

Huisartsen;
Transferverpleegkundigen;
Specialisten;
Wijkverpleegkundigen.

Familie of andere betrokkenen kunnen zelf ook het hospice benaderen.