Behandelend arts

De eigen huisarts kan in principe de behandelend arts blijven.

Het is voor de patiënt (die in het hospice bewoner heet) beter wanneer de dagelijkse zorg overgenomen wordt door de hospice artsen, die gespecialiseerd zijn  in palliatieve terminale zorg (en met name ook de pijnbestrijding).

Er komt dagelijks een hospicearts naar het hospice en is in principe 24 uur/dag telefonisch bereikbaar.

Juist in de laatste levensfase is het van belang dat bij allerlei ongemakken die zich kunnen voordoen er snel contact is met de arts om zo voor een optimaal comfort van de bewoner zorg te dragen.

De meeste huisartsen dragen om die reden de dagelijkse zorg liever over aan de hospicearts.

Indien aan de voorwaarden van het hospice voldaan wordt kan de eigen huisarts uiteraard de dagelijkse zorg blijven bieden.

De hospicearts blijft dan te allen tijde beschikbaar voor collegiaal overleg en advies.

Het team hospiceartsen. V.l.n.r:  Elsbeth de Vries, Dana Terzic, Ruben van Coevorden, Cylla Friedberg en Brechtje Lemaire.