Euthanasie

Conform de Joodse traditie is er in het hospice geen plaats voor euthanasie.