Wat kunt u van ons verwachten?

1.Het hospice biedt hoogwaardige palliatieve terminale zorg aan mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Een team van artsen, allen gespecialiseerd in palliatieve terminale zorg, is samen met het verpleegkundig team – ook in deze zorg gespecialiseerd en 24 uur per dag aanwezig  – verantwoordelijk voor de medische zorg van onze bewoners.

2.Het hospice gaat uit van de Joodse visie dat het leven voorgaat en dat de dood bij het leven hoort.

3.De waardigheid en autonomie van de bewoners staan centraal.

4.Het hospice staat voor een veilige en vertrouwde omgeving om het leven waardig af te sluiten.

5.Mensen van alle levensovertuigingen zijn welkom, met respect voor de Joodse identiteit van het hospice.

Joodse identiteit Het hospice heeft onmiskenbaar een Joodse identiteit. Wij hechten grote waarde aan sfeer, aan “nesjomme“, een Hebreeuws woord dat letterlijk ziel betekent. Het gaat om de bezieling en betrokkenheid van alle medewerkers en vrijwilligers. Iedereen mag het Joods-zijn op zijn eigen manier beleven, er heerst in het hospice geen dwang. Wie gewend is om orthodox joods te leven, kan dat in zijn laatste dagen in het hospice voortzetten. Het hospice faciliteert en men kan vanuit het hospice – op verzoek van de bewoner of familie – een geestelijk verzorger van de eigen gezindte inschakelen.”