Zorg met nesjomme

In het Hospice Immanuel hoeft ten aanzien van het joods-zijn niets te worden uitgelegd. Hier wordt de zorg ingevuld vanuit de Joodse zorgtraditie, met respect voor ieders eigen beleving, joods en niet-joods.

Er is veel aandacht voor het welzijn van de bewoners.

Indien nodig kan het hospice een maatschappelijk werker of geestelijke verzorger inschakelen die de bewoner en zijn/haar naasten – indien hiertoe behoefte is – kan begeleiden. Net als thuis dient men in eerste instantie zelf de eigen geestelijk verzorger – rabbijn, predikant, pastoor e.a.- te benaderen.

Joods Hospice Immanuel biedt zorg met nesjomme – een Jiddisch woord dat letterlijk ziel betekent en omschreven kan worden met woorden als betrokkenheid, warmte, empathie, joodse gein. Kortom: een warme, veilige sfeer – gegarandeerd door de liefdevolle toewijding van allen die hier werken, professioneel of als vrijwilliger. Iedereen heeft het hart op de goede plaats!

Het hospice is ontworpen en gebouwd volgens de Joodse (technische) specificaties van het Instituut voor Wetenschap en Halacha in Jeruzalem, dat onder leiding staat van Rabbijn Levy Halperin.

Alle installaties en apparaten werken volgens de regels van Tora en Halacha (de Joodse traditie). Ook de instructies ten aanzien van gebruik van de apparaten en de bewoners zijn geheel in overeenstemming met de halacha.Om te garanderen dat het hospice conform de regels van de halacha (Joodse traditie) blijft functioneren, onderhoudt het bestuur regelmatig contact met voornoemd Instituut en legt daaraan relevante vragen voor.

Eigen bijdrage en vergoeding De medische kosten voor verzorging in het hospice worden grotendeels betaald door de zorgverzekeraar. Daarnaast rekenen wij een eigen bijdrage voor de hotelkosten en complementaire (aanvullende) zorg van € 60,- per dag. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Als de eigen bijdrage een probleem is, zoeken we samen naar een oplossing, want het mag nooit een belemmering zijn voor opname in ons hospice!

Ook dit is zorg met nesjomme: een bijzonder bezoek voor deze bewoner: wijlen burgemeester E. van der Laan was destijds op bezoek in het hospice.